• schriftelijke vragen:
  vragen nr. 107-2018 Leever OPNH over Opheffen 17 bushaltes in Breezand en Anna Paulowna Hollands Kroon + antwoorden
  film "Holland boven Amsterdam".
  Fractievergad. wo 21 nov. a.s. aanvang: 10.30 uur, locatie: Paviljoenslaan 7 Haarlem, bij bezoek aanmelding gewenst.
  AOW-betaaldatum: do 22 november 2018.

  Fractievoorzitter Jeff LeeverJeff Leever fractievoorzitter Statenlid

 • Zorg buslijnen in Gooi en Vechtstreek is niet weggenomen

  08-11-2018 De Gooi- en Eemlander De buslijnen in het Gooi en de Vechtstreek blijven, in ieder geval in de Huizer gemeenteraad, de gemoederen bezig houden.
  Naar aanleiding van berichten in deze krant over het mogelijk schrappen van zeven buslijnen heeft GroenLinks schriftelijke... lees meer

 • Uitblijven pensioenverhoging ‘niet meer uit te leggen’

  18-10-2018 Binnenlands Bestuur De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is ‘niet meer uit te leggen.’... lees meer

 • Adviesorganen: Kabinet heeft geen oog voor kwetsbaarste mensen

  17-10-2018 www.nu.nl De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vinden dat het kabinet-Rutte te weinig oog heeft voor duizenden kwetsbare Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. lees meer

 • Wonen met zorg te duur voor de kleine portemonnee

  Fractiegebouw Ouderenpartij Noord-Holland

  08-10-2018 www.plusonline.nl Wonen met zorg onder handbereik. Het bestaat nauwelijks meer, sinds het verzorgingshuis is opgedoekt. De appartementen die er wél zijn, zijn veelal niet betaalbaar voor mensen met alleen AOW of een klein pensioentje. lees meer

 • Strenge opstelling DNB bij rekenrente pensioenfondsen

  02-10-2018 Het Financieel Dagblad De strenge opstelling van De Nederlandsche Bank (DNB) en het kabinet over de rekenrente van pensioenfondsen bemoeilijkt een compromis in de onderhandelingen over het pensioenakkoord. lees meer

 • Korting voor woningcorporaties die investeren in seniorenwoningen

  28-09-2018 De Telegraaf Woningcorporaties die flink investeren in seniorenwoningen, zouden minder verhuurdersheffing moeten betalen. Dit zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. Hij vindt hierin steun van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, meldt de Telegraaf. lees meer

 • Rover: Voor elke nieuwe woning € 10.000 naar het openbaar vervoer

  28-09-2018 Het Financieel Dagblad Reizigersorganisatie Rover wil dat de lagere overheden in de Noordelijke Randstad €5 mrd extra bij elkaar brengen om het openbaar vervoer in de regio te verbeteren. lees meer

 • Blaricum en Laren willen bij Utrecht: “Af van de dwingelandij van Haarlem”

  26-09-2018 NH Nieuws Dat ze zich verzetten tegen de voorgenomen fusie met Huizen is geen geheim, maar de gemeenteraden van Blaricum en Laren doen er nog een schepje bovenop. lees meer

 • Verbindingsweg A8-A9 mogelijk een politiek probleem

  27-09-2018  Nederlands Dagblad Verbindingsweg A8-A9 levert mogelijk een politiek probleem op. Voor gedeputeerde Elisabeth Post breken spannende tijden aan, nu zij zich binnenkort zowel schriftelijk als mondeling moet verantwoorden tegenover Provinciale Staten. lees meer