• Aandachtspunten
  • AOW betaaldata bedragen
  • Algemene Leden Vergadering ALV vrijdag 22 november 2019
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Locatie: van der Valk Akersloot
  • Agenda onderwerpen o.a.: Jaarrekening 2018, Begroting 2020 Terugblik Prov. Verk. 20 maart 2019, Vooruitblik naar de toekomst
  Leden en Belangstellenden van Harte Welkom        
 • Bedankt voor uw stem op de Ouderenpartij Noord-Holland. Toch heeft OPNH geen zetel gehaald bij deze verkiezingen voor Provinciale Staten. Wij danken u voor uw brede steun en het in ons gestelde vertrouwen.  Jeff Leever  oud StatenlidFractievoorzitter Jeff Leever

     

 • OUDERENPARTIJ NH
  • Besturen met hart voor senioren
  • Gratis OV-bus in de daluren voor 65+ers en minder validen
  • Stimuleren en faciliteren van buurtbussen
  • Alleen nog windmolens erbij op grote industrieterreinen
  • Leven in een sociale en veilige samenleving
  • Ontzorging van mantelzorgers
 •   OPNH
  • Een integere en betrouwbare overheid
  • Minder geluidshinder en fijnstof
  • Aanleg bredere en veiligere fietspaden
  • Zelfstandig wonen zolang dit kan en verantwoord is
  • Onderzoek naar nieuwe vormen van wonen en zorgen samen
  • Voldoende woningen in kleine kernen
 • Pensioencrisis en de vertrouwenscrisis in de politiek

  11 april 2019 tpo.nl   De pensioencrisis duurt nu al meer dan 10 jaar en is voor het grootste deel veroorzaakt door politici die niet afhankelijk zijn van een goed pensioen, omdat zij tot ver na hun AOW-leeftijd lucratieve banen hebben. lees meer

 • Agriport A7 straks bolwerk van kassen en datacenters

  08-03-2019 Medenblik Actueel Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft besloten dat het Gebiedsplan Wieringermeer vanaf vandaag, vrijdag 8 maart, ter inzage wordt gelegd. In het plan staat wat er voor de toekomst mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels. lees meer

 • Energierekening treft senioren extra hard

  07-03-2019 De Telegraaf Veel ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen worden extra hard getroffen nu de energierekening fors stijgt. Zij zien hun kosten dit jaar met enkele tientallen tot honderden euro’s stijgen. lees meer

 • Niet louter warme buslucht verplaatsen

  05-03-2019 De Gooi- en Eemlander Gedeputeerde Post kijkt kritisch naar buslijnennet. Het is ChristenUnie in de Staten niet gelukt om te morrelen aan de nieuwe openbaarvervoerconcessie in de Gooi en Vechtstreek. lees meer

 • Meer lijnbussen op het platteland, genoeg geld daarvoor bij de provincie

  18-02-2019 Noordhollandsdagblad Voor verbetering van het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord moet extra geld komen. Dat vinden de Ouderenpartij NH en SP.
  De jaarlijkse negentien miljoen euro van ’Haarlem’ voor vervoerder Connexxion vinden zij te weinig.... lees meer

 • Oprukkende flexwerkers ondermijnen sociaal stelsel

  14-02-2019 Haarlems Dagblad De flexibilisering op de arbeidsmarkt zet onverminderd door, waardoor steeds meer mensen in onzekerheid verkeren. Vooral laagopgeleide flexwerkers hebben grote moeite het hoofd boven water te houden. lees meer

 • Aantal mantelzorgers zal halveren door vergrijzing

  13-02-2019 ANP Aantal mantelzorgers zal halveren door vergrijzing. Het aantal mantelzorgers in Nederland halveert ruimschoots de komende twintig jaar als gevolg van de versnelde vergrijzing. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau... lees meer

 • Financiële strop dreigt voor duizenden gepensioneerde Nederlanders in VK

  04-02-2019 RTL Z Zo’n 10.000 Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk van hun pensioen genieten, wacht een enorme strop als er een harde brexit komt. Zonder brexitdeal raken zij hun Nederlandse belastingvoordelen kwijt. Dat kan duizenden euro’s per... lees meer

 • Pensioenfondsen lopen miljarden mis door strenge regels

  09-02-2019 Algemeen Dagblad Pensioenfondsen lopen jaarlijks zeker 7 miljard euro mis, doordat ze gedwongen zijn te beleggen in Nederlandse en Duitse staatsleningen. Daardoor raakt verhoging van de pensioenen steeds verder buiten beeld. lees meer