• Nieuw
  2 radiospots "Vaarverbinding en huisvesting".
  schriftelijke vragen "Bereikbaarheid haven Den Oever en Visjagersgaatje".
  film "Holland boven Amsterdam".
  Fractievergad. vr 19 jan. a.s. aanvang: 10.30 uur, locatie: Paviljoenslaan 7 Haarlem, bij bezoek aanmelding gewenst.
  AOW-betaaldatum: do 21 december 2017.

  Fractievoorzitter Jeff LeeverJeff Leever fractievoorzitter Statenlid

 • Hoe ziet Noord-Holland er in 2050 uit?

  Bruno Bouberg Wilson

  7-12-2017 commissievergadering R&W e.a.
  R&W : commissie Ruimte en Wonen
  GS (Gedeputeerde Staten) en PS (Provinciale Staten) zijn al enige tijd bezig met het opstellen van een document (Koersdocument NH2050) aan de hand waarvan lees meer

 • Reputatieschade door uitstel sluis IJmuiden

  08-12-2017 IJmuider Courant De bouw van de grootste sluis ter wereld mag zich nu ook in het rijtje van infrastructurele projecten scharen waarvan de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan aanvankelijk beraamd, zoals de Hoge Snelheidslijn, de Noord-Zuidlijn en de Betuwelijn. lees meer

 • Oeso: “Pensioenleeftijd ontwikkelde landen moet verder omhoog”

  05-12-2017 Het Financieel Dagblad Langer doorwerken is de beste oplossing voor de dreigende tekorten in de pensioenstelsels van ontwikkelde landen. De pensioenleeftijd zal daarom in veel landen verder moeten stijgen dan de gemiddeld 66 jaar die tot nog toe is afgesproken. lees meer

 • Provincie investeert 194 miljoen euro in natuur

  29-11-2017 Bergens Nieuwsblad  Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. lees meer

 • Schagen wil streep door bezuiniging op buslijnen

  30-11-2017 Noordhollands Dagblad De gemeente Schagen eist dat Connexxion terugkomt op het eerdere besluit om het mes te zetten in tal van buslijnen in de Kop van Noord-Holland. De provincie, die formeel opdrachtgever is van de vervoersmaatschappij, kan het vervoerplan in januari... lees meer

 • In Randstad is woningverkoper koning te rijk

  28-11-2017   de Volkskrant Woningverkopers deden dit jaar goede zaken. Ze maakten gemiddeld 32 duizend euro winst op de verkoop van hun huis. In Amsterdam is de winst het hoogst: verkopers in de hoofdstad kregen gemiddeld 131 duizend euro meer voor hun huis dan ze bij aankoop hadden... lees meer

 • Bereikbaarheid haven Den Oever en het Visjagersgaatje

  24-11-2017 Wieringer Courant De fractie van de Ouderenpartij NH in Provinciale Staten heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de diepte van het Visjagersgaatje, de nauwe vaargeul in de Waddenzee voor de haven van Den Oever. lees meer

 • Vrees voor wegkwijnen Amsterdamse haven door massaal woningproject

  23-11-2017 Het Financieel Dagblad 
  Bedrijven in de Amsterdamse haven zijn woedend over de donderdag aangekondigde bouw van maximaal 70.000 woningen in het westelijk havengebied. Ondernemingen zullen niet meer in het gebied investeren en de haven zal op termijn alle industriële... lees meer

 • Busvervoer door gemeenten in de Noordkop

  21-11-2017 Noordhollands Dagblad 
  Eigen OV-dienst opzetten
  Politieke partijen in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen staan positief tegenover het plan om te onderzoeken of er een gezamenlijke ov-dienst kan worden opgezet. lees meer