Pensioencrisis en de vertrouwenscrisis in de politiek

11 april 2019 tpo.nl   De pensioencrisis duurt nu al meer dan 10 jaar en is voor het grootste deel veroorzaakt door politici die niet afhankelijk zijn van een goed pensioen, omdat zij tot ver na hun AOW-leeftijd lucratieve banen hebben. lees meer

Agriport A7 straks bolwerk van kassen en datacenters

08-03-2019 Medenblik Actueel Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft besloten dat het Gebiedsplan Wieringermeer vanaf vandaag, vrijdag 8 maart, ter inzage wordt gelegd. In het plan staat wat er voor de toekomst mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels. lees meer

Energierekening treft senioren extra hard

07-03-2019 De Telegraaf Veel ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen worden extra hard getroffen nu de energierekening fors stijgt. Zij zien hun kosten dit jaar met enkele tientallen tot honderden euro’s stijgen. lees meer

Niet louter warme buslucht verplaatsen

05-03-2019 De Gooi- en Eemlander Gedeputeerde Post kijkt kritisch naar buslijnennet. Het is ChristenUnie in de Staten niet gelukt om te morrelen aan de nieuwe openbaarvervoerconcessie in de Gooi en Vechtstreek. lees meer

Meer lijnbussen op het platteland, genoeg geld daarvoor bij de provincie

18-02-2019 Noordhollandsdagblad Voor verbetering van het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord moet extra geld komen. Dat vinden de Ouderenpartij NH en SP.
De jaarlijkse negentien miljoen euro van ’Haarlem’ voor vervoerder Connexxion vinden zij te weinig.... lees meer

Oprukkende flexwerkers ondermijnen sociaal stelsel

14-02-2019 Haarlems Dagblad De flexibilisering op de arbeidsmarkt zet onverminderd door, waardoor steeds meer mensen in onzekerheid verkeren. Vooral laagopgeleide flexwerkers hebben grote moeite het hoofd boven water te houden. lees meer

Aantal mantelzorgers zal halveren door vergrijzing

13-02-2019 ANP Aantal mantelzorgers zal halveren door vergrijzing. Het aantal mantelzorgers in Nederland halveert ruimschoots de komende twintig jaar als gevolg van de versnelde vergrijzing. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau... lees meer

Financiële strop dreigt voor duizenden gepensioneerde Nederlanders in VK

04-02-2019 RTL Z Zo’n 10.000 Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk van hun pensioen genieten, wacht een enorme strop als er een harde brexit komt. Zonder brexitdeal raken zij hun Nederlandse belastingvoordelen kwijt. Dat kan duizenden euro’s per... lees meer

Pensioenfondsen lopen miljarden mis door strenge regels

09-02-2019 Algemeen Dagblad Pensioenfondsen lopen jaarlijks zeker 7 miljard euro mis, doordat ze gedwongen zijn te beleggen in Nederlandse en Duitse staatsleningen. Daardoor raakt verhoging van de pensioenen steeds verder buiten beeld. lees meer

Minder vrije huurwoningen bij corporaties

04-02-2019 NRC.NEXT Corporaties bezitten steeds minder huurwoningen in de vrije sector en de komende jaren wordt dat aantal alleen maar kleiner. Die ontwikkeling staat haaks op de wens van minister Ollongren (Binnenlandse zaken, D66). lees meer

Schiphol op zee financieel haalbaar

04-02-2019  Algemeen Dagblad  Schiphol op zee is financieel haalbaar en beter voor de omwonenden van de luchthaven. Dat stelt voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer in een verklaring. lees meer

Het klimaatakkoord is een financiële gatenkaas

19-01-2019 De Telegraaf Analyse Rabo: Kosten volstrekt onduidelijk. Het klimaatakkoord is een financiële gatenkaas. Veel kosten zijn ongedekt of verborgen en onduidelijk is wie ervoor opdraait. lees meer

Gooi en Vecht willen meer geld voor buslijnen, 10% erbij

14-01-2019 De Gooi- en Eemlander Noord-Holland moet budget met tien procent verhogen. De provincie moet in de toekomst veel meer geld uittrekken voor de openbaar busvervoer in het Gooi en de Vechtstreek. lees meer

Arthur van Dijk aan de slag als commissaris van de Koning voor NH

07 januari 2019 Nieuws Provinciale Staten Noord-Holland Tijdens een speciale Provinciale Statenvergadering op maandag 7 januari is Arthur van Dijk geïnstalleerd als commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. lees meer

Meepraten over de fusie van Purmerend en Beemster

03-01-2019 Noordhollands Dagblad Inwoners van Purmerend krijgen binnenkort de kans om mee te praten over de voorgenomen fusie met buurgemeente Beemster. lees meer

Vijf infradossiers die hun schaduw vooruitwerpen

03-01-2019  Het Financieel Dagblad

1. Zeesluis IJmuiden
Het hoogste punt bereikt bij de bouw van het controlecentrum? Check. Eerste deurkas in de grond afgezonken? Check. Sluisdeuren in Nederland? Check. lees meer

Vanaf 2022 willen Langedijk en Heerhugowaard één gemeente vormen

18-12-2018 NH-Nieuws Langedijk en Heerhugowaard hebben zich verloofd. Vanavond besloten de gemeenteraden dat de toekomst van de buurgemeenten samen is. Als trouwdatum wordt 1 januari 2022 genoemd. lees meer

Start voorbereidingen aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek

19-12-2018 Noord-Holland De provincie Noord-Holland is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe openbaar busvervoer concessie voor de Gooi- en Vechtstreek. lees meer

Provincie neemt afscheid van Johan Remkes

18-12-2018 Provinciale Staten van Noord-Holland namen op maandag 17 december tijdens een buitengewone Statenvergadering afscheid van commissaris van de Koning Johan Remkes. lees meer

Gaan buitenlandse windmolens Nederlandse energiedoelen redden?

12-12-2018 FD.nl Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de mogelijkheid gaat verkennen om duurzame energieprojecten in het buitenland te gebruiken voor het behalen van de duurzame-energieopwekkingsdoelstelling in Nederland. lees meer

Hollands Kroon en provincie: “Er zijn nieuwe bouwlocaties nodig”

platvorm31.nl

12-12-2018 Noord & Texel Nieuws De gemeenteraad Hollands Kroon en de provincie moeten het maken van nieuwbouwplannen voor de regio Niedorp sneller mogelijk maken. Dat valt te lezen in de conclusies van een enquête onder inwoners tussen grofweg Kolhorn en Oude Niedorp. lees meer

Zorgen over schrappen Gooise buslijnen alleen maar groter geworden

07-12-2018 Gooi en Eembode Het is nog altijd niet ondenkbaar dat enkele buslijnen in ’t Gooi en de Vechtstreek over enkele jaren verleden tijd zijn. Hoewel er nog helemaal geen definitief besluit op tafel ligt, sluiten Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland niet uit dat... lees meer

Bodemdaling, wat is de oplossing?

10-12-2018 Boerderij
Vraag is of onder water zetten enig effect heeft
Creatief zijn ze wel, onze veenweideboeren. Er werd gedemonstreerd bij de provincie Noord-Holland. De provincie is kennelijk van plan om polders te gaan vernatten, om bodemdaling tegen te gaan.lees meer

Jeff Leever weer lijsttrekker voor de Ouderenpartij NH

Fractievoorzitter Jeff Leever

16-11-2018 ALV Ouderenpartij NH Vrijdagavond 16-11-2018 heeft de Ouderenpartij NH een Algemene Leden Vergadering gehouden in het restaurant KoekenBier te Alkmaar. lees meer

GS van NH hebben de fusie van gemeenten in het Gooi beëindigd

21-11-2018 Gooi en Eemlander Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de fusie van gemeenten in het Gooi beëindigd. Dat heeft de provincie woensdagochtend bekend gemaakt. Het gaat om de geplande fusie van Huizen, Blaricum en Laren en lees meer

Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt

21-11-2018 Provincie Noord-Holland De arhi-procedures voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum worden beëindigd. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dit besloten naar aanleiding van het concept-beleidskader... lees meer

Naarmate je ouder wordt, is het risico op krasje op loopbaan groter

20-11-2018 nu.nl Werkgevers staan in veel sectoren te springen om personeel, maar niet iedereen profiteert daarvan. Afgelopen week lanceerde ouderenbond ANBO een speciale vacaturesite om 45-plussers makkelijker aan werk te helpen. lees meer

Zorg buslijnen in Gooi en Vechtstreek is niet weggenomen

08-11-2018 De Gooi- en Eemlander De buslijnen in het Gooi en de Vechtstreek blijven, in ieder geval in de Huizer gemeenteraad, de gemoederen bezig houden.
Naar aanleiding van berichten in deze krant over het mogelijk schrappen van zeven buslijnen heeft GroenLinks schriftelijke... lees meer

Uitblijven pensioenverhoging ‘niet meer uit te leggen’

18-10-2018 Binnenlands Bestuur De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is ‘niet meer uit te leggen.’... lees meer

Adviesorganen: Kabinet heeft geen oog voor kwetsbaarste mensen

17-10-2018 www.nu.nl De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vinden dat het kabinet-Rutte te weinig oog heeft voor duizenden kwetsbare Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. lees meer

Wonen met zorg te duur voor de kleine portemonnee

Fractiegebouw Ouderenpartij Noord-Holland

08-10-2018 www.plusonline.nl Wonen met zorg onder handbereik. Het bestaat nauwelijks meer, sinds het verzorgingshuis is opgedoekt. De appartementen die er wél zijn, zijn veelal niet betaalbaar voor mensen met alleen AOW of een klein pensioentje. lees meer

Strenge opstelling DNB bij rekenrente pensioenfondsen

02-10-2018 Het Financieel Dagblad De strenge opstelling van De Nederlandsche Bank (DNB) en het kabinet over de rekenrente van pensioenfondsen bemoeilijkt een compromis in de onderhandelingen over het pensioenakkoord. lees meer

Korting voor woningcorporaties die investeren in seniorenwoningen

28-09-2018 De Telegraaf Woningcorporaties die flink investeren in seniorenwoningen, zouden minder verhuurdersheffing moeten betalen. Dit zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. Hij vindt hierin steun van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, meldt de Telegraaf. lees meer

Rover: Voor elke nieuwe woning € 10.000 naar het openbaar vervoer

28-09-2018 Het Financieel Dagblad Reizigersorganisatie Rover wil dat de lagere overheden in de Noordelijke Randstad €5 mrd extra bij elkaar brengen om het openbaar vervoer in de regio te verbeteren. lees meer

Blaricum en Laren willen bij Utrecht: “Af van de dwingelandij van Haarlem”

26-09-2018 NH Nieuws Dat ze zich verzetten tegen de voorgenomen fusie met Huizen is geen geheim, maar de gemeenteraden van Blaricum en Laren doen er nog een schepje bovenop. lees meer

Verbindingsweg A8-A9 mogelijk een politiek probleem

27-09-2018  Nederlands Dagblad Verbindingsweg A8-A9 levert mogelijk een politiek probleem op. Voor gedeputeerde Elisabeth Post breken spannende tijden aan, nu zij zich binnenkort zowel schriftelijk als mondeling moet verantwoorden tegenover Provinciale Staten. lees meer

Profijt voor senioren onduidelijk

20-09-2018 KBO-PCOB “Met belangstelling luisterden we dinsdag naar de troonrede. Zorgzaamheid spreekt uit de woorden van de koning over de grote eenzaamheid onder 75-plussers. lees meer

Krappe woningmarkt: Waar laten we de ouderen?

NU.nl 21 september 2018 Het aantal Nederlanders boven de 75 is over twintig jaar verdubbeld: er wonen dan 2,5 miljoen ouderen in Nederland. Bejaardentehuizen zijn gesloten en verpleeghuizen worden steeds leger. lees meer

Ouderen laten veel geld liggen

13-09-2018 Plus Magazine Volgens seniorenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv laten ouderen veel geld liggen door geen toeslagen aan te vragen, waar ze vaak wel recht op hebben. lees meer

Ouderen zijn flink meer gaan werken

07-09-2018 Het Financiële Dagblad Nederlandse ouderen zijn de afgelopen vijftien jaar steeds meer gaan werken. Volgens cijfers van de OESO, de organisatie van ontwikkelde landen, steeg het aandeel werkenden in de leeftijdsgroep 55-64 jaar van 38% in 2000 naar 64% in 2016.

Nederland... lees meer

Mag ik belastingvrij bijverdienen naast AOW?

23-08-2018 Plusonline Ik ontvang AOW. Daarnaast heb ik nog een klein pensioen. Nu heeft een oude werkgever van mij gevraagd of ik een paar uur in de week voor hem wil komen werken. Daar heb ik eigenlijk best wel zin in. Nu heb ik gehoord dat je naast je AOW tot een bepaald bedrag... lees meer

Thuiszorg barst van de beunhazen

02-08-2018 De Telegraaf Personeel dat cliënten vastzet in hun rolstoel en, hoewel ongeschoold, sondevoeding en insuline toedient: dat beeld komt naar voren uit de vijftig meest recente inspectierapporten over de thuiszorg die de Consumentenbond analyseerde. „Het is schrikbarend.... lees meer

Provincie houdt kaken op elkaar over fusiebesluit

26-07-2018 Laarder Courant de Bel De provincie Noord-Holland komt niet over de brug met de door de gemeente Laren gevraagde stukken. lees meer

Nieuwe dienstregeling Connexxion gaat in op 22 juli

19-07-2018 Alkmaar Centraal Op 22 juli start de nieuwe dienstregeling van Connexxion voor het openbaar vervoer. Met name in Broek op Langedijk en Sint Pancras zijn er belangrijke wijzigingen voor de buslijnen. lees meer

50-plusser met e-bike is veilige weggebruiker

28-06-2018  Fietsen 123 Nederlandse 50-plussers zijn de afgelopen drie jaar nauwelijks betrokken geweest bij ongevallen in het verkeer. Ook geven ze aan zich netjes aan de verkeersregels te houden en te anticiperen op ander verkeer. lees meer

Het Goois Natuur Reservaat werkt aan de toekomst

27-06-2018 De Gooi- en Eemlander De Stichting Goois Natuurreservaat is bezig met een flinke (organisatorische) koerswijziging. Deze ’professionaliseringsslag’ vraagt veel aandacht, energie en geld. lees meer

Strijd om Schiphol verhardt, naar een eiland in de Noordzee?

27-06-2018 De Telegraaf  De ’strijd om Schiphol’ verhardt. Voor- en tegenstanders van de groei van het vliegverkeer in Nederland gaan feller de barricaden op. lees meer

Proef met mix vervoerdoelgroepen

12-06-2018 Noordhollands Dagblad Haarlem
Als het aan Provinciale Staten ligt komt er proef met een bundeling van het doelgroepenvervoer en een combinatie met het openbaar vervoer. lees meer

Toch op weg naar één gemeente?

09-06-2018 De Gooi- en Eemlander Speculatie over grotere invloed provincies op herindelingen lijkt niet logisch. Wil minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de provincies meer macht geven om gemeentelijke fusies door te duwen? En wat betekent dat dan voor het Gooi en de Vechtstreek?... lees meer

Minister Schouten: Er ligt nog 200 miljoen op de plank voor regio’s

09-06-2018 Reformatorisch Dagblad Regio’s die om geld verlegen zitten kunnen zich melden in Den Haag. Het kabinet heeft 200 miljoen euro klaarliggen voor projecten om de leefbaarheid er te versterken en roept de regio’s op met plannen te komen. Per project wil verantwoordelijk... lees meer