De subsidiemachine Waddenfondsdag worstelt met strategie.

Harlinger Courant 11-12-2014
HARLINGEN – Een toogdag voor beleidsmakers over Waddenacademie, Waddenfonds, en Waddencampus. Een kerk vol met bestuurders bezig met de bestedingen van het Waddenfonds.
lees meer

CDA Noord-Holland volgt de Ouderenpartij NH in haar verzet tegen het project HOV ’t Gooi

Het CDA legt een bom onder het plan voor snelle bus.

Gooi- en Eemlander 29-11-2014
Het CDA in de provincie Noord-Holland legt een bom onder het plan voor de snelle busbaan tussen Huizen en Hilversum. In het partijprogramma voor de Statenverkiezingen van 18 maart stellen... lees meer

Provincie Noord-Holland afzijdig bij zoutwinning

Provincie Noord-Holland afzijdig bij zoutwinning

Nieuwsbrief Waddenvereniging 06-11-2014
In september zijn er door de Ouderenpartij NH vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de voorgenomen zoutwinning onder  de Waddenzee. In antwoord op de vragen bevestigt de provincie dat zout-winning negatieve gevolgen... lees meer

Dure barsten in HOV-buslijn

Dichtbij 06-11-2014
Hilversum – “€ 118 mln voor twee minuten tijdswinst.” Te veel kosten voor te weinig nut voor de vrije HOV-lijn tussen Huizen en Hilversum CS volgens de meeschrijvende partij Hilversum1. Verder moet de Hilversumse HOV-bijdrage van €2,5 mln (harde... lees meer

‘t Merktracé voldoet aan vereisten HOV

Gooi en Eemlander 01-11-2014
Huizen – De meerijvariant Merktracé – buslijn 320 die nu al over ‘t Merk rijdt – voldoet zonder meer aan de eisen van de HOV (hoogwaardig openbaar vervoer). Dat is het resultaat van de vergelijking van de provinciaal gewenste HOV-lijn met... lees meer

Zoutwinning geeft in de Waddenzee geen last volgens GS

Noord-Hollands Dagblad 30-10-2014
Zoutwinning onder het Friese deel van de Waddenzee heeft geen gevolgen voor het Noord-Hollandse deel van de Waddenzee. Dat verzekert de provincie na vragen van Statenlid Jeff Leever (Ouderenpartij Noord-Holland). Volgens Gedeputeerde Staten... lees meer

Donner benadrukt verreikende gevolgen van de decentralisaties naar de gemeente.

FD 15-07-2014
Burgers beseffen nog onvoldoende welke ingrijpende gevolgen de decentralisatie naar gemeenten in het dagelijks leven zal hebben. De nationale politiek heeft tot nu toe te weinig gedaan deze boodschap over te brengen. Dat zegt vicepresident Piet Hein Donner van... lees meer

Ouderenpartij NH attaqueert ‘graaicultuur’ bij Liander

Wieringercourant Meerbode 08-07-2014
De Ouderenpartij NH heeft donderdag schriftelijke vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten over de ‘graaicultuur’, zoals statenlid Jeff Leever het formuleert, bij Liander. Uit het jaarbericht van deze beheerder van het elektriciteitsnet... lees meer

Netbeheerder Liander en het salaris boven de Balkenendenorm

Wieringerwerf, 3 juli 2014
Aan: het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Onderwerp: Netbeheerder Liander en het salaris boven de Balkenendenorm

Geacht College,

Inleiding

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde... lees meer

Provinciale Staten noemen fusie Bussum, Naarden en Muiden ’goede eerste stap’

Gooi- en Eemlander 24-06-2014
Haarlem ’Een stap in de goede richting’, zo wordt de op handen zijnde fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden gezien door verschillende fracties in de Provinciale Staten van Noord Holland. Als het aan deze fracties ligt, sluiten gemeenten als... lees meer

Vergadering Provinciale Staten Noord-Holland

23 juni 2014
Agendapunt 7 / Voordracht 47
Jaarstukken 2013

MdV over het geheel genomen ziet de jaarrekening 2013 er goed uit en we kunnen daarom volstaan met nog een enkele korte opmerking.

Ook de accountant in zijn rapportage... lees meer

Vergadering Provinciale Staten Noord-Holland

23 juni 2014
Agendapunt 8 / Voordracht 48
Kaderbrief 2015-2018

MdV aan de orde nu de laatste kaderbrief van deze statenperiode en dat is dan ook te merken.
Deze kaderbrief heeft 2 gezichten, aan de ene kant worden heel duidelijk... lees meer

Regio moet meebetalen

Noordhollands Dagblad 23-06-2014
De gemeenten in de regio  Alkmaar die straks profiteren van de verbinding A8-A9 tussen Zaanstad en de IJmond zouden ook mee moeten betalen aan de weg. Dat heeft gedeputeerde Elisabeth Post gezegd na overleg met Zaanstad, de IJmondgemeenten en... lees meer

Perikelen rond Utrecht, Flevoland en Noord-Holland spelen al jaren

Reformatorisch Dagblad 20-06-2014
Een overzicht van de bestuurlijke activiteiten rond de superprovincie met als resultaat het mislukken van de fusie, geen fusie zonder visie. FEBRUARI 2011: De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht onderzoeken de voordelen van een fusie.lees meer

Kosten megaprovincie bedragen nu al vier ton.

De Telegraaf 15-05-2014
De voorbereidingskosten voor de nieuwe Noordvleugelprovincie bedragen voor de provincie Utrecht alleen al vier ton. De betreffende provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland gaven vorige maand aan tegen een fusie te zijn. De kosten voor externe adviseurs... lees meer

Wil Bussum de fusie wel?

Gooi- en Eemlander 15-05-2014
Bussum Hart voor Bussum en de Gooise Ouderen Partij (GOP) vragen zich nog altijd af of de inwoners van Bussum wel voldoende zijn geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de fusie met Naarden en Muiden. ,,Dat mensen zich niet laten horen, betekent... lees meer

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland.

Haarlem, 12 mei 2014

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) inzake artikel ‘Nee tegen caravanstalling’
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere... lees meer