Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) e.a. over de stand van zaken aanpak beleidsinformatie Jeugdzorg.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) e.a. over de afgegeven vergunning voor het houden van wereldkampioenschappen powerboat-races in het Marsdiep.