De fractie vergadert standaard éénmaal per maand. Als gevolg van dringende zaken worden soms extra vergaderingen ingelast. Er wordt vrijwel altijd vergaderd in het fractiegebouw, waar iedere politieke partij zijn eigen kamer heeft. De vergaderingen zijn openbaar. Meestal wordt er in de ochtend vergaderd.

Voor nuttige informatie over de provincie Klik hier

Adres fractiegebouw:
Paviljoenslaan 7
2012 JE Haarlem

Fractiegebouw Ouderenpartij Noord-Holland

Hieronder de fractie van de Statenperiode 2015-2019