• Wonen met zorg te duur voor de kleine portemonnee

  Fractiegebouw Ouderenpartij Noord-Holland

  08-10-2018 www.plusonline.nl Wonen met zorg onder handbereik. Het bestaat nauwelijks meer, sinds het verzorgingshuis is opgedoekt. De appartementen die er wél zijn, zijn veelal niet betaalbaar voor mensen met alleen AOW of een klein pensioentje. lees meer

 • Strenge opstelling DNB bij rekenrente pensioenfondsen

  02-10-2018 Het Financieel Dagblad De strenge opstelling van De Nederlandsche Bank (DNB) en het kabinet over de rekenrente van pensioenfondsen bemoeilijkt een compromis in de onderhandelingen over het pensioenakkoord. Dat zeggen ingewijden rondom de onderhandelingen in de Sociaal-Economische... lees meer

 • Krappe woningmarkt: Waar laten we onze ouderen?

  NU.nl 21 september 2018 Het aantal Nederlanders boven de 75 is over twintig jaar verdubbeld: er wonen dan 2,5 miljoen ouderen in Nederland. Bejaardentehuizen zijn gesloten en verpleeghuizen worden steeds leger. De overheid denkt dat senioren daarom het beste terechtkunnen in hofjes... lees meer

 • Goois Natuur Reservaat werkt aan de toekomst

  27-06-2018 De Gooi- en Eemlander De Stichting Goois Natuurreservaat is bezig met een flinke (organisatorische) koerswijziging. Deze ’professionaliseringsslag’ vraagt veel aandacht, energie en geld. lees meer

 • Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen

  29-06-2017 Sociaal Cultureel Planbureau De relatie tussen ouderen en hun woonomgeving staat centraal in het magazine ‘Oud worden in Nederland’.
  Hierin belichten het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Platform31 vanuit verschillende invalshoeken het belang van buurten... lees meer

 • Radicale oplossingen voor toekomstbestendig wonen

  08-05-2017 Binnenlands Bestuur Naast forse extra investeringen in ouderenzorg moet de politiek ook investeren in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. ‘Daarvoor hebben we gemeenten heel hard nodig’, aldus Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid... lees meer

 • Stroomvoorziening in Europa is stroom zonder grenzen

  07-12-2016 De Volkskrant Hoe afhankelijker we worden van wind- en zonne-energie, hoe belangrijker het wordt de stroom goed te gebruiken. Dit betekent: zorg voor opslag en zorg voor transport over landsgrenzen. En laat de prijs variëren. De beeldschermen aan de wand vertonen patronen... lees meer

 • Democratie en Restzetelverdeling

  Bij elke verkiezing hebben we te maken met reststemmen en daaraan gekoppeld restzetels. Er zijn verschillende methodes om die restzetels te verdelen. Twee bekend methodes zijn die van d’Hondt (de huidig... lees meer

 • We zijn verleerd ons soms ook in te houden

   26-04-2016 Nederlands Dagblad De Turkse president Erdogan. Op een staatshoofd mogen we alle grofheden loslaten? En dan vinden we het gek dat de Turken reageren?
  Hoe wordt een cultuur erdoor verrijkt, als je alles en iedereen grof mag beledigen?
  Er gaat... lees meer

 • Paul Scheffer: De grens is bereikt

  15-04-2016 Nederlands Dagblad  Om de epidemie aan hekken en muren in Europa terug te dringen, moeten er weer grenzen worden gesteld. Ook dient er een serieus politiek alternatief te komen voor de roep om terugkeer naar nationale grenzen. Zo niet, dan brokkelt de EU gegarandeerd af,... lees meer

 • (Mede)zeggenschap bij de ABP

  Voor wie interesse heeft in (mede)zeggenschap bij het ABP is bijgaand interview met Peter Fonkert (lid Verantwoordingsorgaan ABP) interessant:
  lees meer

 • Belangenverstrengeling bij adviseur windenergie

  windmolen in water

  23-01-2016 de Volkskrant  Energie-adviseur overheid kluste bij met gesubsidieerde molens. Een oud-directeur van onderzoeks-centrum ECN, het belangrijkste Nederlandse adviesorgaan voor energie, heeft een aanzienlijk vermogen opgebouwd... lees meer

 • Kromme argumentatie en verzonnen feiten domineren het immigratiedebat

  Syp Wynia

  25-12-2015 Elsevier Kromme argumentatie en verzonnen feiten domineren het denken over immigratie. Dat is al een halve eeuw het geval. Nederland veranderde de laatste halve eeuw ingrijpend. De welvaart nam toe, de kerken liepen leeg, de overheid ging voor iedereen zorgen. Ook gingen... lees meer

 • In de file dankzij de nieuwe weg

  24-12-2015 Hillegom De Duinpolderweg langs Bennebroek en Vogelenzang lost geen verkeersprobleem op, maar creëert er juist een. In de spitsen loopt het verkeer dan namelijk in de Bollenstreek vast op de N206. Dat blijkt uit de achterliggende berekeningen – de zogeheten plots... lees meer

 • Economie is niet “zo snel mogelijk rijk worden”

  16-12-2015 Nederlands Dagblad Welke morele waarden zorgen voor een ‘goede economie’? Economen, filosofen en theologen gaan dat onderzoeken en krijgen daarvoor 2,2 miljoen euro van de John Templeton-stichting. Projectleider is VU-filosoof Govert Buijs

  Wat... lees meer

 • Culturele kloof tussen West- en Oost-Europa komt aan de oppervlakte

  31-10-2015 Financieel Dagblad  Culturele kloof tussen West- en Oost-Europa komt aan de oppervlakte Rik Winkel Brussel De komst van meer dan een miljoen migranten stelt de Europese Unie voor existentiële problemen. De ene regering na de andere neemt maatregelen ter afschrikking die... lees meer

 • Roken wel, scheiden niet onmoedigd

  10 oktober 2015 Nederlands Dagblad  Het aantal scheidingen in Nederland is in een paar decennia sterk toegenomen. Wat is de invloed daarvan op de levens van mensen en op de Nederlandse samenleving? Vandaag: De overheid negeert de gevolgen. In politiek en samenleving domineert wensdenken... lees meer

 • Ook Nederland kan ontaarden in een tirannie

  02-10-2015 Nederlands Dagblad Andreas Kinneging • hoogleraar Rechtsfilosofie Universiteit Leiden   Er is reden om te verwachten dat het mis zal gaan met de Nederlandse rechtsstaat in de komende eeuw. Onder andere vanwege de rol die de overheid zich... lees meer

 • Paul Scheffer: ‘Grenzeloze solidariteit is voor Europa niet te dragen’

  26-09-2015 Financieel Dagblad  Vanuit zijn nieuwe kantoor aan de Weesperzijde kijkt Paul Scheffer naar de Pijp, de smeltkroes waar hij al ruim dertig jaar woont. Hier aan deze kant van de Amstel lijkt de multiculturele samenleving plotseling ver weg. De enige clustering van vreemdelingen... lees meer

 • Huidige restzetelverdeling bij verkiezingen oneerlijk en ondemocratisch

  www.overheid.aw

  14-09-2015 Fractie OPNH De integriteit van de restzetelverdeling bij de verkiezingen. Zoals bekend komt binnenkort in de Tweede Kamer het wetsvoorstel van min. Plasterk aan de orde om de mogelijkheid tot lijstverbinding van partijen bij verkiezingen... lees meer

 • De vrijheid van meningsuiting heeft de meningsvorming verdrongen

  www.okgenemuiden.nl

  15-05-2015 Nederlands Dagblad  Dr. Bart Jan Spruyt is voorzitter van de Edmund Burke Stichting, een conservatieve denktank. De vrijheid van meningsuiting is in Nederland zo goed als een absoluut recht. Dat is in ieder geval de claim die heel veel mensen, en zeker de spraakmakende... lees meer