Provincie veegt bedrijventerrein Distriport van de kaart

22-12-2016 Noordhollands Dagblad Het bedrijventerrein Distriport verdwijnt van de landkaart. De provincie Noord-Holland ziet geen noodzaak meer dit plan nog langer aan te houden. Volgens gedeputeerde Jaap Bond (CDA, Economische Zaken) is deze stap onderdeel van een grote actie, waarbij... lees meer

Toewijzing huurwoningen aan ouderen versterkt

13-12-2016 Binnenlands Bestuur Geen voorrang meer voor vluchtelingen bij huurwoningen. Ook de Eerste Kamer heeft dinsdag 13 december in meerderheid ingestemd met het voorstel van minister Blok van Wonen en Rijksdienst om statushouders niet langer automatisch voorrang te geven bij... lees meer

Windmolens bij de kust mogen er gewoon komen

07-12-2016 Leidsch Dagblad   Pogingen van de kustgemeenten om plaatsing van windmolens op 18,5 kilometer van de kust tegen te houden, zijn op niets uitgelopen. De hoop was dat met een meerderheid in de Tweede Kamer het besluit van het kabinet nog kon worden teruggedraaid, maar een... lees meer

Woonwensen van 55-plusser in beeld

01-12-2016 Kenniscentrum Woon-Zorg Onderzoek van WoningNet laat een mismatch zien tussen vraag en aanbod van woningen voor senioren. De interesse voor seniorenwoningen doet zich vooral op oudere leeftijd (75+) voor. Woonwensen van senioren verschillen sterk tussen woningmarktregio’s. Ook... lees meer

Arbeidsmarkt Werkloosheid onder 50-plussers blijft verder dalen

30-11-2016  NRC Next  Het aantal 50-plussers met een werkloosheidsuitkering blijft gestaag dalen. Eind oktober zaten ruim 200 duizend 50-plussers in de WW, dat is 6 procent minder dan in februari. Dat blijkt uit cijfers die het UWV dinsdag heeft gepubliceerd. De werkloosheid onder... lees meer

Lelystad kan Schiphol nog niet ontlasten

30-11-2016 Noordhollands Dagblad De uitbreiding van de Lelystad Airport loopt flinke vertraging op. De eerste grote commerciële vliegtuigen zouden vanaf 1 april 2018 de luchthaven moeten aandoen maar dat wordt zeker een jaar later, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur)... lees meer

Stop de hobbyjacht? zet burgers op het verkeerde been!

28-11-2016 commissie NLM Suggestieve vraagstelling zet burgers op het verkeerde been! Het burgerinitiatief vraagt de provincie alles te doen wat binnen haar bevoegdheden ligt om de jacht op de vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten. Ten eerste is de provincie daartoe niet bevoegd... lees meer

Hugo Borst en Carin Gaemers ontvangen weer prijs voor zorgmanifest

23-01-2017 ANP Nauwelijks drie weken nadat ze de Machiavelliprijs wonnen voor hun manifest Scherp op Ouderenzorg, hebben Hugo Borst en Carin Gaemers maandag de Issue Award 2017 gekregen in Amstelveen. Juryvoorzitter Frits Wester maakte de winst voor het tweetal maandag bekend tijdens... lees meer

Provincie akkoord met plan bomenkap over een oppervlak van 140 hectare

23-11-2016 Groot Alkmaar Na het Rijk heeft nu ook Gedeputeerde Staten het Natura 2000-beheerplan voor de Schoorlse Duinen definitief vastgesteld.
De provincie is opdrachtgever van de werkzaamheden die de komende jaren plaatshebben.

“Onder andere door de stikstofneerslag... lees meer

HOV ’t Gooi vraagt politieke moed van gedeputeerde Post

17-11-2016 HOV Blaricun / Huizen Volgens Jeff Leever, Ouderenpartij NH, wordt het de hoogste tijd, dat de gedeputeerde Post de politieke moed gaat opbrengen en dit ook aan Huizen, Blaricum en de Provinciale Staten van Noord-Holland meedeelt, dat zij het deelproject HOV-Blaricum /... lees meer

Provinciale Staten N-H tegen meer windenergie

15-11-2016 Haarlems Dagblad Provinciale Staten van Noord-Holland blijven op het standpunt staan dat een opgesteld vermogen van 685,5 MegaWatt aan windenergie op land het maximum is. Een motie om meer windenergie op land toe te staan, werd resoluut afgewezen.
De coalitiepartijen... lees meer

Wegenbouwer Heijmans legt al het werk Westfrisiaweg stil door geschil

16-11-2016 Groot Alkmaar Heerhugowaard Bouwbedrijf Heijmans heeft al het werk aan de N23 Westfrisiaweg deze week stilgelegd naar aanleiding van een geschil dat het bedrijf met provincie Noord-Holland heeft. De wegenbouwer liep tegen het probleem aan dat de bodem bij sommige geplande... lees meer

Steeds meer ouderen op spoedeisende hulp

06-11-2016 De Telegraaf De afdeling spoedeisende hulp kan bij menig ziekenhuis de drukte niet aan. Ouderen die nergens anders terechtkunnen door veranderingen in de zorg, komen in groten getale. Ziekenhuizen luiden de noodklok in een brandbrief en het CDA eist actie van de minister.... lees meer

SER en SER-Kroonlid Ed Nijpels te positief over windenergie

05-11-2016 De Volkskrant De Sociaal-Economische Raad (SER) en SER-Kroonlid Ed Nijpels, trekker van de groene energierevolutie, bagatelliseren de nadelen van windparken, stelt de Nationale Ombudsman. Zij informeren het publiek te eenzijdig over windenergie door vooral de positieve... lees meer

Huizen kijkt nu verder dan de BEL en lonkt naar Gooise Meren

05-11-2016 Gooi- en Eemlander In reactie op de ’flirt’ van de BEL-burgemeesters met Hilversum kijkt Huizen nu ook naar andere samenwerkingspartners in de regio, en dan met name naar Gooise Meren. De Huizer raad besprak donderdagavond de conceptbrief van het college aan gedeputeerde... lees meer

Startsein voor de grootste zeesluis ter wereld

02-11-2016 Nieuwsblad Kennemerland Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de burgemeester van gemeente Velsen, het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe zeesluis... lees meer

Zilveren penning voor overleden Talsma, gedeputeerde provincie N-H

08-11-2016 Haarlems Dagblad De vorige week overleden gedeputeerde Tjeerd Talsma is postuum onderscheiden met de zilveren penning van de provincie. Zijn weduwe ontving de penning uit handen van Johan Remkes. Dit gebeurde tijdens een drukbezochte herdenkingsbijeenkomst op het Noord-Hollandse... lees meer

Regiobreed druk voor oplossing conflict Westfrisiaweg N23

29-10-2016 Noordhollands Dagblad De zeven West-Friese gemeenten trekken samen op om druk op de provincie te zetten zodat zo snel mogelijk wordt doorgegaan met de werkzaamheden aan de Westfrisiaweg N23. De verkeersveiligheid is een bron van zorg.

Dat antwoordde wethouder Ton... lees meer

HOV in ’t Gooi weer 4,6 miljoen duurder

28-10-2016  Gooi- en Eemlander  De kosten voor het Gooise HOV-project zijn opnieuw gestegen, dit keer met zo’n 4,6 miljoen euro. De ingebruikname van de busbaan Huizen-Hilversum is vertraagd en staat nu gepland op 1 april 2021.
Dit blijkt uit de jongste halfjaarrapportage... lees meer

Scherp op Ouderenzorg

26-10-2016 Scherp op Ouderenzorg is een initiatief van Hugo Borst en Carin Gaemers.
Manifest voor ondersteuning lees meer

Teveel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen krijgen structureel niet de zorg die zij zo hard nodig hebben. Door gebrek aan aandacht... lees meer

Compensatie kostendelersnorm probleemgevallen AOW

13-10-2016 www.gemeente.nu Gemeenten krijgen van het ministerie van Sociale Zaken 7,5 miljoen euro extra om in 2017 en 2018 te besteden aan bijzondere ondersteuning van ouderen zonder volledige AOW. Dat laat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken weten aan de Eerste Kamer in... lees meer

Vaarverbinding tussen IJsselmeer en Amstelmeer terug op de kaart

07-10-2016 Wieringercourant  Motie Leever unaniem aangenomen. Het provinciaal bestuur gaat onderzoeken wat nodig is voor een vaarverbinding tussen het IJsselmeer en het Amstelmeer. Daartoe is een motie van de Ouderenpartij Noord-Holland aangenomen.
“Een uniek moment,” ... lees meer

Onderzoek naar een vaarverbinding tussen IJsselmeer en Amstelmeer

03-10-2016 Provinciale Staten Bij de behandeling van agenda punt 12 “Visie Waterrecreatie 2030 en uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2016-2019” heeft de Ouderenpartij NH bij monde van haar fractievoorzitter dhr. Jeff Leever een pleidooi gehouden voor een onderzoek... lees meer

Provincies gaan winkelleegstand bestrijden

02-10-2016 Algemeen Dagblad  Provincies gaan het kabinet helpen het enorme overschot aan winkelruimte in Nederland terug... lees meer

Kabinet betaalt rekening Petten

01-10-2016 De telegraaf   Het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit om nucleair afval dat al langer ligt opgeslagen in Petten te verwerken en af te voeren. Door deze financiële injectie kan ECN in Petten doorgaan met het produceren van medische isotopen die voor zieke mensen... lees meer

Heijmans legt bouw Westfrisiaweg stil

28-09-2016 Cobouw  Heijmans heeft de bouwwerkzaamheden aan de Westfrisiaweg op verschillende locaties tijdelijk stilgelegd. Aanleiding zijn financiële tegenvallers op het project en vooral de vraag wie daarvoor opdraait.

Het bouwconcern heeft inmiddels een zaak aanhangi g... lees meer

‘Lusten HOV, maar ook lasten’

19-09-2016 Gooi en Eemlander ‘Wie van de lusten van Hoogwaardig Openbaar Vervoer wil genieten, zal ook de lasten van de noodzakelijke ingrepen moeten dragen.’ Dit stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op schriftelijke vragen van de fractievoorzitter Jeff Leever... lees meer

Afscheid van Maartje Tros

15-09-2016 afscheid Na een aantal jaren actief te zijn geweest in bestuur en fractie heeft Maartje Tros in de fractievergadering van 15-09-2016 afscheid genomen van de fractie. Haar volle baan in het bedrijfsleven en haar activiteiten op het politieke gemeentelijke niveau, noodzaken... lees meer

Bestrijding werkloosheid ouderen

12-09-2016 Commissie EEB De Ouderenpartij Noord-Holland vroeg in de statencommissie Economie, Energie en Bestuur d.d. 12 september 2016 bij de behandeling van de aangenomen motie “Bestrijding werkloosheid ouderen in uitvoeringsagenda arbeidsmarkt 2016-2019” om een specifiek... lees meer

Conclusie rapport Deloitte: Slechts plaats voor 3 gemeenten in ’t Gooi

01-09-2016 De Huizer Courant “Geef de gemeenten tot uiterlijk 2019 de tijd om te komen tot een bestuurlijk model met maximaal drie gemeenten… en start dit proces uiterlijk in 2023”, is de conclusie van het Rapport Bestuurskrachtonderzoek Gooi- en Vechtstreek dat deze week werd... lees meer

Nieuwe sluis niet milieuvriendelijk

26-08-2016 IJmuider Courant In een brief van Rijkswaterstaat (RWS) over de voortgang van de bouw werd gemeld dat 6 juli de vaarweg van en naar de Middensluis op het Noordzeekanaal succesvol was omgelegd naar het zuiden. Wie de rode stippellijn op de foto van deze wijziging bekijkt,... lees meer

Blaricums college kiest voor het Meent tracé zonder vrije busbaan

18-08-2016 Gooi en Eemlander Het college van B en W van Blaricum gaat de gemeenteraad voorstellen om wat betreft de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) te kiezen voor een tracé waarin meerijden via de Meent wordt gerealiseerd met als voorwaarde dat de vrije busbaan geen onderdeel... lees meer

Koopkrachtbeleid voor ouderen verdeelt kabinet

13-08-2016 Nederlands Dagblad Het kabinet zit niet op één lijn over het koopkrachtbeleid voor komende begrotingsjaar. Dat blijkt uit de verschillende uitlatingen van premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën), vrijdag na de eerste ministerraad na de zomerstop.

Den... lees meer

Maar liefst 7.000 krabbels tegen fusie Wijdemeren en Hilversum

11-08-2016 Gooi- en Eembode Het burgerinitiatief Wijdemeren 2020 heeft bijna 7.000 handtekeningen verzameld tegen een mogelijke fusie van de plassengemeente met Hilversum. Binnenkort wordt de lijst aangeboden aan de gemeenteraad van Wijdemeren en later ook aan Provinciale Staten van... lees meer

HOV ’t Gooi: Veto van gedeputeerde Post is dictaat

11-08-2016 Huizer Courant Fractievoorzitter Jeff Leever van de Ouderenpartij Noord-Holland heeft kritiek op gedeputeerde Elisabeth Post. “Ik vind het niet gepast dat mevrouw Post haar veto heeft uitgesproken over dit, naar mijn mening, goed beargumenteerde voorstel. Een veto, terwijl... lees meer

Ouderenpartij wil dat HOV via ’t Merk rijdt

28-07-2016 Gooi- en Eemlander Huizen GS van Noord-Holland moeten alsnog kiezen voor de HOV-variant ’meerijden via ’t Merk’. De daardoor vrijkomende 21 miljoen euro moet gebruikt om andere knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen. Dit stelt de Ouderenpartij NH in een serie... lees meer

HOV ’Merkvariant’ weer op de agenda

07-07-2016 Gooi- en Eembode  Wethouders vijf betrokken gemeenten willen gesprek met provincie. Een verrassende, tactische zet in het uitputtende HOV-steekspel. Buurgemeenten Huizen en Blaricum verklaren eensgezind dat het afblazen van de vrije busbaan een zegen is voor álle betrokkenen.lees meer

Onderzoek naar verbetering van N9

30-06-2016 Noordhollands Dagblad De provincie onderzoekt hoe Den Helder beter bereikbaar kan worden. Dat houdt volgens gedeputeerde Elisabeth Post niet automatisch in dat de N9 wordt verdubbeld.
Post reageerde deze week op Statenlid Jeff Leever (Ouderenpartij NH, tevens raadslid... lees meer

EU moet op de schop, maar hoe dan?

28-06-2016 Algemeen Dagblad   Minister-president Mark Rutte wil de Britten ‘iets lucht’ bieden om politiek orde op zaken te stellen na de uitslag van het Brexit-referendum. Die heeft het land volgens Rutte in ‘een ernstige crisis’ gestort. ,,Het is onwenselijk... lees meer

Toenemende zorg over bouwdrift langs de kust

15-06-2016 Noordhollands Dagblad  Steeds meer partijen komen in opstand tegen de ’bouwdrift’ langs de kust. In Noord-Holland wil de PvdA dat de provincie de regie in handen neemt. Natuurorganisaties pleiten voor een regionale zonering waarin wordt aangegeven in welke gebieden... lees meer

Zonnepanelen in het weiland

15-06-2015 De Polderbode  De provincie Noord-Holland wil ruimte geven aan initiatieven die bijdragen aan het duurzaam... lees meer

Gooi kiest voor Groot Amsterdam

16-06-2016 Gooi- en Eemlander  De burgemeesters en wethouders in de Regio Gooi en Vechtstreek (RGV) gaan hun gemeenteraden voorstellen een woningmarktregio te vormen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het grote voordeel van deze keuze voor Groot-Amsterdam is dat de grootste... lees meer

Gemeenten houden 310 miljoen over van Wmo-budget

05-05-2016 Binnenlands Bestuur  Bijna negen op de tien gemeenten hebben vorig jaar geld overgehouden op het Wmo-budget. Het gaat naar schatting om minimaal 310 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Frontin Pauw in opdracht van Binnenlands Bestuur. Bijna negen op de tien... lees meer

Wieringermeerpolder: Megawindmolens komen er toch

06-05-2016 De Volkskrant  In de Noord-Hollandse Wieringermeerpolder mag door worden gebouwd aan een van ’s lands grootste windmolenparken. De bezwaren ertegen zijn ongegrond, oordeelt de Raad van State. In de kop van Noord-Holland kan vanaf volgend jaar een van de grootste... lees meer

Gebruik belbus kleinere dorpskernen in West-Friesland is minimaal

06-05-2016  Noordhollands Dagblad  Enkhuizen  Het gebruik van de Overstapper, een belbus voor de kleinere dorpskernen in West-Friesland, is minimaal en de bekendheid nihil.  Dat schrijven de zeven West-Friese gemeenten aan de provincie, die bezig is met een programma van eisen... lees meer

“Afsluitdijk voor ons dagelijks van essentieel belang”

26-04-2016 Noordhollands Dagblad Wat betekent de Afsluitdijk voor de economie van Noord-Holland en Friesland? Veel, dat is wel duidelijk, maar niemand die het ooit met cijfers heeft gestaafd.

Voor vele tientallen Friese bestelbusjes met timmerlieden, metselaars, stukadoors,... lees meer

Geen zonnepanelen tussen de startbanen van Schiphol

26-04-2016  Noordhollands Dagblad  Tussen de start- en landingsbanen gaat Schiphol bij nader inzien toch geen zonnepanelen plaatsen. Wel komen panelen op daken van vrachtloodsen.

Dat heeft de directie besloten. Het plaatsen van zonnepanelen staat al jarenlang in de plannen.... lees meer

Gedeputeerde Post houdt hoop op komst Duinpolderweg

12-04-2016 Haarlems Dagblad  Gedeputeerde Elisabeth Post (vervoer, VVD) houdt hoop op de komst van de fel omstreden Duinpolderweg. Dat bleek gistermiddag na een bijna vijf uur durende commissievergadering van Provinciale Staten.  Zij houdt hoop, maar het laatste woord is nog lang... lees meer

Brede steun voor regiofonds Noordkop

12-04-2016 Texelse Courant  De komst van een regiofonds voor de Noordkop lijkt op een brede politieke instemming te kunnen rekenen. Dat beeld kwam donderdag naar voren tijdens de tweede bijeenkomst van de regionale raadscommissie in Den Helder. Daarin zitten raadsleden van Texel,... lees meer

Pensioenschandaal professioneel weggemoffeld

19-02-2016 WTFCK.NL De Tweede Kamer heeft onlangs een motie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) over een schandaal met pensioenfondsen in de jaren negentig afgewezen. Omtzigt wil graag openheid van zaken, maar VVD, PvdA en D66 hebben blijkbaar geen behoefte aan een onderzoek.... lees meer