Onderzoek naar een vaarverbinding tussen IJsselmeer en Amstelmeer

03-10-2016 Provinciale Staten Bij de behandeling van agenda punt 12 “Visie Waterrecreatie 2030 en uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2016-2019” heeft de Ouderenpartij NH bij monde van haar fractievoorzitter dhr. Jeff Leever een pleidooi gehouden voor een onderzoek naar een vaarverbinding bij Den Oever tussen het IJsselmeer en het Amstelmeer. Hij heeft daarvoor een motie ingediend, die unaniem is aangenomen. Dat onderzoek gaat er dus komen. Voor de watersport en de toeristische econome kan dit grote positieve gevolgen hebben.

Visie Waterrecreatie 2030

We lezen in de visie waterrecreatie veel over het versterken van de metropool regio Amsterdam dat vinden wij prima maar wordt het niet eens tijd om naar het noorden te kijken en daar de mogelijkheden te bestuderen voor een nieuwe economische impuls? Daar was in het verleden zelfs 200 miljoen voor beschikbaar.

Op 21 september jl. was ik op het provinciehuis van Zuid Holland bij een interessante conferentie Waterway regions projecten. Een project waar ook EU fondsen voor zijn zo bleek….Daar werd uitvoerig de economische balance beschreven van waterwegen in diverse regio’s in de EU unie. En ook die van Zuid Holland. De Commissaris v.d. Koning J. Smit was leidend daarin, In Zuid Holland heeft men ook een Project manager Directeur mevrouw Manita Koop aangesteld geheten Randstadwaterbaan.

Mdv. Onze provincie Noord Holland heeft meer water dan de provincie Friesland, maar wij hebben een groot dilemma in NH. Het is nl. niet goed ontsloten. Vele watersporters vertoeven op het prachtige IJsselmeer, maar durven niet op zee te varen naar Den Helder, en dan via het niets zeggende eindeloos lange Noord-hollandskanaal langs de N9 met zijn vele hindernissen op onze binnenwateren te komen.

Onze Noord Hollandse recreatie vaart barrière.

De verraderlijke Waddenzee met zijn getijden stromingen en de nauwe vaarwegen en vele ondieptes, zandbanken met bijzondere staken en betonningen, zijn voor vele watersporters een te grote barrière. Nu is er een mogelijkheid om deze doorvaart en onze binnenvaarwegen via het IJsselmeer te ontsluiten nl. een doorgang te creëren bij Den oever vanaf de Zuiderhaven waar het watert al loopt…..onderdoor de A7 naar het Amstelmeerkanaal en via Amstelmeer.

Met deze ontsluiting kan de recreatie vaart binnen door naar vele aan het water gelegen dorpen en steden varen met hun cultureel erfgoed liggend aan het water waar Noord Holland rijk aan is, naar Amsterdam varen en via Pampus weer het Markermeer en IJsselmeer bevaren, en ook andersom vanuit de MRA naar het noorden er weer uit.

MdV De Ouderenparij NH dient daar dan ook een motie voor in Samen met de VVD en SP en 50+ om deze mogelijkheid ter bestudering op te nemen in de Watervisie 2030…

Mdv tot zover in eerste instantie.

Ouderenpartij N-H

J.H.Leever

 

 

Motie Ouderenpartij NH

 

Vaarverbinding IJsselmeer-Amstelmeer

 

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 3 oktober 2016 ter behandeling

Visie op Waterrecreatie Noord-Holland 2030

Constateren dat

  • Gedeputeerde Staten in de Visie op Waterrecreatie Noord-Holland 2030 voor de regio Noord-Holland-Noord inzetten op behoud en verbeteren van bestaande vaarwegen;
  • Het realiseren van nieuwe vaarverbindingen in Noord-Holland-Noord niet als prioritair wordt aangemerkt

Overwegen dat:

  • Noord Holland door meer water omgeven wordt dan de provincie Friesland;
  • Voor de provincie Noord Holland de beperking geldt dat het buitenwater, zoals IJsselmeer en Waddenzee, niet optimaal verbonden is met het binnenwater;
  • Een verbinding tussen het IJsselmeer en het Amstelmeerkanaal bij Den Oever de economie en recreatie in de Noordoost hoek van de provincie grote impulsen zal geven;
  • Een dergelijke verbinding veel meer mogelijkheden voor watersporters bewerkstelligt, zo kunnen ze vanaf het IJsselmeer binnendoor varen via het Amstelmeerkanaal naar het Amstelmeer, Kolhorn, Schagen, Nieuwe Niedorp naar Alkmaar varen en via het Alkmaardermeer, Zaanstad en Amsterdam. Waarbij de watersporters allerlei attracties kunnen bezoeken die aan deze vaarroute liggen;
  • De mogelijkheden voor het maken van een vaarrondje Noord-Holland op dit moment beperkt zijn;
  • Een verbinding tussen het IJsselmeer en het Amstelmeerkanaal ook op andere ter rein, zoals vismigratie, een positieve invloed kan hebben,

Verzoeken het college om:

    • In het uitvoeringsprogramma van de Visie op Waterrecreatie een verkenning op te nemen naar het creëren van een vaarverbinding vanaf het IJsselmeer bij Den Oever naar het Amstelmeerkanaal en het Amstelmeer.

Ouderenpartij NH

Dhr. J.H. Lever