Vanaf 2022 willen Langedijk en Heerhugowaard één gemeente vormen

18-12-2018 NH-Nieuws Langedijk en Heerhugowaard hebben zich verloofd. Vanavond besloten de gemeenteraden dat de toekomst van de buurgemeenten samen is. Als trouwdatum wordt 1 januari 2022 genoemd. lees meer

Start voorbereidingen aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek

19-12-2018 Noord-Holland De provincie Noord-Holland is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe openbaar busvervoer concessie voor de Gooi- en Vechtstreek. lees meer

Provincie neemt afscheid van Johan Remkes

18-12-2018 Provinciale Staten van Noord-Holland namen op maandag 17 december tijdens een buitengewone Statenvergadering afscheid van commissaris van de Koning Johan Remkes. lees meer

Gaan buitenlandse windmolens Nederlandse energiedoelen redden?

12-12-2018 FD.nl Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de mogelijkheid gaat verkennen om duurzame energieprojecten in het buitenland te gebruiken voor het behalen van de duurzame-energieopwekkingsdoelstelling in Nederland. lees meer

Hollands Kroon en provincie: “Er zijn nieuwe bouwlocaties nodig”

platvorm31.nl

12-12-2018 Noord & Texel Nieuws De gemeenteraad Hollands Kroon en de provincie moeten het maken van nieuwbouwplannen voor de regio Niedorp sneller mogelijk maken. Dat valt te lezen in de conclusies van een enquête onder inwoners tussen grofweg Kolhorn en Oude Niedorp. lees meer

Zorgen over schrappen Gooise buslijnen alleen maar groter geworden

07-12-2018 Gooi en Eembode Het is nog altijd niet ondenkbaar dat enkele buslijnen in ’t Gooi en de Vechtstreek over enkele jaren verleden tijd zijn. Hoewel er nog helemaal geen definitief besluit op tafel ligt, sluiten Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland niet uit dat... lees meer

Bodemdaling, wat is de oplossing?

10-12-2018 Boerderij
Vraag is of onder water zetten enig effect heeft
Creatief zijn ze wel, onze veenweideboeren. Er werd gedemonstreerd bij de provincie Noord-Holland. De provincie is kennelijk van plan om polders te gaan vernatten, om bodemdaling tegen te gaan.lees meer

Jeff Leever weer lijsttrekker voor de Ouderenpartij NH

Fractievoorzitter Jeff Leever

16-11-2018 ALV Ouderenpartij NH Vrijdagavond 16-11-2018 heeft de Ouderenpartij NH een Algemene Leden Vergadering gehouden in het restaurant KoekenBier te Alkmaar. lees meer

GS van NH hebben de fusie van gemeenten in het Gooi beëindigd

21-11-2018 Gooi en Eemlander Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de fusie van gemeenten in het Gooi beëindigd. Dat heeft de provincie woensdagochtend bekend gemaakt. Het gaat om de geplande fusie van Huizen, Blaricum en Laren en lees meer

Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt

21-11-2018 Provincie Noord-Holland De arhi-procedures voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum worden beëindigd. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dit besloten naar aanleiding van het concept-beleidskader... lees meer

Naarmate je ouder wordt, is het risico op krasje op loopbaan groter

20-11-2018 nu.nl Werkgevers staan in veel sectoren te springen om personeel, maar niet iedereen profiteert daarvan. Afgelopen week lanceerde ouderenbond ANBO een speciale vacaturesite om 45-plussers makkelijker aan werk te helpen. lees meer

Zorg buslijnen in Gooi en Vechtstreek is niet weggenomen

08-11-2018 De Gooi- en Eemlander De buslijnen in het Gooi en de Vechtstreek blijven, in ieder geval in de Huizer gemeenteraad, de gemoederen bezig houden.
Naar aanleiding van berichten in deze krant over het mogelijk schrappen van zeven buslijnen heeft GroenLinks schriftelijke... lees meer

Uitblijven pensioenverhoging ‘niet meer uit te leggen’

18-10-2018 Binnenlands Bestuur De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is ‘niet meer uit te leggen.’... lees meer

Adviesorganen: Kabinet heeft geen oog voor kwetsbaarste mensen

17-10-2018 www.nu.nl De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vinden dat het kabinet-Rutte te weinig oog heeft voor duizenden kwetsbare Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. lees meer

Wonen met zorg te duur voor de kleine portemonnee

Fractiegebouw Ouderenpartij Noord-Holland

08-10-2018 www.plusonline.nl Wonen met zorg onder handbereik. Het bestaat nauwelijks meer, sinds het verzorgingshuis is opgedoekt. De appartementen die er wél zijn, zijn veelal niet betaalbaar voor mensen met alleen AOW of een klein pensioentje. lees meer

Strenge opstelling DNB bij rekenrente pensioenfondsen

02-10-2018 Het Financieel Dagblad De strenge opstelling van De Nederlandsche Bank (DNB) en het kabinet over de rekenrente van pensioenfondsen bemoeilijkt een compromis in de onderhandelingen over het pensioenakkoord. lees meer

Korting voor woningcorporaties die investeren in seniorenwoningen

28-09-2018 De Telegraaf Woningcorporaties die flink investeren in seniorenwoningen, zouden minder verhuurdersheffing moeten betalen. Dit zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. Hij vindt hierin steun van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, meldt de Telegraaf. lees meer

Rover: Voor elke nieuwe woning € 10.000 naar het openbaar vervoer

28-09-2018 Het Financieel Dagblad Reizigersorganisatie Rover wil dat de lagere overheden in de Noordelijke Randstad €5 mrd extra bij elkaar brengen om het openbaar vervoer in de regio te verbeteren. lees meer

Blaricum en Laren willen bij Utrecht: “Af van de dwingelandij van Haarlem”

26-09-2018 NH Nieuws Dat ze zich verzetten tegen de voorgenomen fusie met Huizen is geen geheim, maar de gemeenteraden van Blaricum en Laren doen er nog een schepje bovenop. lees meer

Verbindingsweg A8-A9 mogelijk een politiek probleem

27-09-2018  Nederlands Dagblad Verbindingsweg A8-A9 levert mogelijk een politiek probleem op. Voor gedeputeerde Elisabeth Post breken spannende tijden aan, nu zij zich binnenkort zowel schriftelijk als mondeling moet verantwoorden tegenover Provinciale Staten. lees meer

Profijt voor senioren onduidelijk

20-09-2018 KBO-PCOB “Met belangstelling luisterden we dinsdag naar de troonrede. Zorgzaamheid spreekt uit de woorden van de koning over de grote eenzaamheid onder 75-plussers. lees meer

Krappe woningmarkt: Waar laten we de ouderen?

NU.nl 21 september 2018 Het aantal Nederlanders boven de 75 is over twintig jaar verdubbeld: er wonen dan 2,5 miljoen ouderen in Nederland. Bejaardentehuizen zijn gesloten en verpleeghuizen worden steeds leger. lees meer

Ouderen laten veel geld liggen

13-09-2018 Plus Magazine Volgens seniorenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv laten ouderen veel geld liggen door geen toeslagen aan te vragen, waar ze vaak wel recht op hebben. lees meer

Ouderen zijn flink meer gaan werken

07-09-2018 Het Financiële Dagblad Nederlandse ouderen zijn de afgelopen vijftien jaar steeds meer gaan werken. Volgens cijfers van de OESO, de organisatie van ontwikkelde landen, steeg het aandeel werkenden in de leeftijdsgroep 55-64 jaar van 38% in 2000 naar 64% in 2016.

Nederland... lees meer

Mag ik belastingvrij bijverdienen naast AOW?

23-08-2018 Plusonline Ik ontvang AOW. Daarnaast heb ik nog een klein pensioen. Nu heeft een oude werkgever van mij gevraagd of ik een paar uur in de week voor hem wil komen werken. Daar heb ik eigenlijk best wel zin in. Nu heb ik gehoord dat je naast je AOW tot een bepaald bedrag... lees meer

Thuiszorg barst van de beunhazen

02-08-2018 De Telegraaf Personeel dat cliënten vastzet in hun rolstoel en, hoewel ongeschoold, sondevoeding en insuline toedient: dat beeld komt naar voren uit de vijftig meest recente inspectierapporten over de thuiszorg die de Consumentenbond analyseerde. „Het is schrikbarend.... lees meer

Provincie houdt kaken op elkaar over fusiebesluit

26-07-2018 Laarder Courant de Bel De provincie Noord-Holland komt niet over de brug met de door de gemeente Laren gevraagde stukken. lees meer

Nieuwe dienstregeling Connexxion gaat in op 22 juli

19-07-2018 Alkmaar Centraal Op 22 juli start de nieuwe dienstregeling van Connexxion voor het openbaar vervoer. Met name in Broek op Langedijk en Sint Pancras zijn er belangrijke wijzigingen voor de buslijnen. lees meer

50-plusser met e-bike is veilige weggebruiker

28-06-2018  Fietsen 123 Nederlandse 50-plussers zijn de afgelopen drie jaar nauwelijks betrokken geweest bij ongevallen in het verkeer. Ook geven ze aan zich netjes aan de verkeersregels te houden en te anticiperen op ander verkeer. lees meer

Het Goois Natuur Reservaat werkt aan de toekomst

27-06-2018 De Gooi- en Eemlander De Stichting Goois Natuurreservaat is bezig met een flinke (organisatorische) koerswijziging. Deze ’professionaliseringsslag’ vraagt veel aandacht, energie en geld. lees meer

Strijd om Schiphol verhardt, naar een eiland in de Noordzee?

27-06-2018 De Telegraaf  De ’strijd om Schiphol’ verhardt. Voor- en tegenstanders van de groei van het vliegverkeer in Nederland gaan feller de barricaden op. lees meer

Proef met mix vervoerdoelgroepen

12-06-2018 Noordhollands Dagblad Haarlem
Als het aan Provinciale Staten ligt komt er proef met een bundeling van het doelgroepenvervoer en een combinatie met het openbaar vervoer. lees meer

Toch op weg naar één gemeente?

09-06-2018 De Gooi- en Eemlander Speculatie over grotere invloed provincies op herindelingen lijkt niet logisch. Wil minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de provincies meer macht geven om gemeentelijke fusies door te duwen? En wat betekent dat dan voor het Gooi en de Vechtstreek?... lees meer

Minister Schouten: Er ligt nog 200 miljoen op de plank voor regio’s

09-06-2018 Reformatorisch Dagblad Regio’s die om geld verlegen zitten kunnen zich melden in Den Haag. Het kabinet heeft 200 miljoen euro klaarliggen voor projecten om de leefbaarheid er te versterken en roept de regio’s op met plannen te komen. Per project wil verantwoordelijk... lees meer

ALV Ouderenpartij NH 25-05-2018

25-05-2018 ALV Ouderenpartij NH Op 25 mei 2018 heeft de Ouderenpartij NH haar Algemene Leden Vergadering gehouden in het vergadercentrum Koekenbier te Alkmaar. lees meer

Frusteren ouderen de woningmarkt?

25-05-2018 Binnenlands Bestuur Hoewel het aantal alleenstaanden in Nederland de komende tien jaar veel harder groeit dan het aantal gezinnen, blijft de vraag naar eengezinswoningen onverminderd hoog. Dat komt omdat veel (toekomstige) alleenstaande 65-plussers langer in hun eengezinswoning... lees meer

100.000 seniorenwoningen tekort in 2019

28-05-2018 Stichting Zilver Wonen  “Er is een groot tekort aan seniorenwoningen, momenteel ongeveer 80.000, en daar komen indien het huidig beleid ongewijzigd blijft, elk jaar nog zo’n 20.000 woningen bij.  lees meer

AOW’ers ontvangen dit jaar minder vakantiegeld

08-05-2018 www.plusonline.nl Veel AOW’ers zullen aan het eind van deze maand minder vakantiegeld ontvangen. Dit komt door belastingmaatregelen en een hogere bijdrage Zorgverzekeringswet.

Het vakantiegeld wordt op 23 mei samen met de AOW overgemaakt. Wie nu wil weten hoeveel... lees meer

Energiebesparing amper af te dwingen

04-05-2018 Trouw De verplichte energiebesparing door tienduizenden bedrijven dreigt uit te lopen op een farce. Praktische problemen en privacyregels staan effectieve controle in de weg. Dat vrezen de inspecteurs die toezicht moeten houden op deze besparing, die jaarlijks moet optellen... lees meer

Gemeenten: Rijk nodig bij vervangen aardgas

03-05-2018 De Volkskrant Energie-omschakeling kost duizenden euro’s per woning, Nederland moet snel van het aardgas af, maar de gemeenten die hierin vooroplopen, willen meer financiële en praktische steun van het kabinet. lees meer

Provincie ziet toch kansen voor een nieuwe verbinding tussen de A8 en A9

02-05-2018 Noordhollands Dagblad Na overleg achter de schermen ziet de provincie toch weer kansen voor een verbindingsweg tussen de snelwegen A8 en A9. Dat zou voor inwoners van deze regio een snellere verbinding betekenen met Amsterdam. lees meer

Verzet fusie mag Laren geld kosten

27-04-2018 De Gooi- en Eemlander Beroep op Huizen en Blaricum. Een meerderheid van de Larense raad wil dat alle middelen die ingezet kunnen worden om een fusie met Huizen en Blaricum tegen te gaan, benut worden. De eventuele kosten daarvan moeten de drie gemeenten samen gaan dragen.... lees meer

Betere bescherming bij pensioen van buitenlands fonds

13-04-2018 Ministerie SZW Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren bij een multinational. lees meer

GS moeten huiswerk overdoen

21-03-2018 Laarder Courant de Bel Larens Behoud heeft in het Wob-verzoek voor meer openheid over de besluitvorming rond de voorgenomen fusie van Blaricum, Laren en Huizen door Gedeputeerde Staten (GS) gedeeltelijk gelijk gekregen. lees meer

Provincie investeert in openbaar vervoer Noord-Holland Noord

23-03-2018 Helders Weekblad Op initiatief van Provinciale Staten maakt de provincie Noord-Holland ruim drie miljoen euro extra vrij om de komende tien jaar te investeren in het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord. lees meer

Lokale ouderen- / seniorenpartijen in de lift

20-03-2018 Ouderenpartij NH In onderstaande tabel zien we hoe het resultaat van de lokale ouderen- en seniorenpartijen in Noord-Holland. De zetels behaald in 2014 en 2018 worden weergegeven en vergeleken. lees meer

’Hollands Kroon in de fout met dossier Luyt’ volgens Statenlid Jeff Leever

17-03-2018 Noordhollands Dagblad In het ’hoofdpijndossier’ over machinefabriek/dokbedrijf Luyt in Den Oever heeft Hollands Kroon een blunder begaan. Dat is de stellige overtuiging van Jeff Leever uit Wieringerwerf. lees meer

Woningtekort voor senioren richting 100.000

13-03-2018 De Telegraaf Bijna 100.000 senioren kunnen niet naar een aan hun leeftijd aangepaste woning verhuizen, en blokkeren daarmee de doorstroom op de rest van de woningmarkt. Dit jaar zijn er 80.000 seniorenwoningen te weinig, lees meer

GS tegen voorgestelde werkwijze tussen Blaricum, Huizen en Laren

21-02-2018 Laarder Courant de Bel Gedeputeerde Jack van der Hoek zegt dat GS in november 2017 – na het ‘open overleg’ met de gemeenten – zelf de knoop hebben moeten doorhakken met betrekking tot de gemeentelijke herindeling. lees meer

Woningbouwproductie Amsterdam naar ‘historisch’ hoogtepunt

08-02-2018 Het Financieel Dagblad In Amsterdam zijn vorig jaar ruim 9000 woningen opgeleverd. Dat betekent niet alleen dat 15% van de in heel Nederland opgeleverde woningen binnen de Amsterdamse gemeentegrens stond, het is volgens wethouder Laurens Ivens van Wonen ook nog eens de... lees meer