Schriftelijke vragen Statenleden

Statenleden hebben het recht schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten (GS) over allerlei onderwerpen. Meestal zijn het vragen over het gevoerde beleid van GS, maar het kunnen ook vragen zijn over allerlei (plotseling opkomende) zaken, die een rol spelen in de provinciale samenleving.

Bij binnenkomst van een stel schriftelijke vragen krijgen het stel een nummer, elk jaar begint het opnieuw met 1 in januari. Met het jaartal erbij krijgen de vragen een uniek nummer. De vragen met de antwoorden van GS erbij zijn hieronder weergegeven, per jaar aflopend gesorteerd op dat unieke nummer. Het meest recente stel vragen en antwoorden staat dus bovenaan.De datum die gegeven wordt is de datum, waarop GS de antwoorden gereed had. Die datum ligt altijd een paar weken na de datum van binnenkomst van de vragen. De datum van binnenkomst is niet weergegeven. Het onderwerp is het officiële onderwerp dat GS aan de vragen geeft en is ongeveer gelijk aan het onderwerp gegeven door de vragensteller.

In de jaren 2012 en 2011 had GS dat systeem van onderwerpkeuze nog niet goed onder de knie. Als de vragen door meerdere statenleden van verschillende partijen gezamenlijk zijn ingediend wordt dat aangegeven door e.a., bij de vragen zelf is altijd precies aangegeven welke statenleden en bijbehorende partijen de vragen hebben ingediend.