Datum Nummer Onderwerp
14 september 2018 2018/107

opheffen 17 bushaltes Breezand Anna Paulowna gemeente Hollands Kroon

vragen nr. 107-2018 dhr. Leever OPNH opheffen 17 bushaltes Breezand Anna Paulowna gemeente Hollands Kroon

12 juni 2018 2018/58

vragen nr. 58 OPNH Haven Den Oever dokbedrijf Luyt getijdestroombedrijf Tocardo

vragen nr. 58-2018 (aanvullende vervolgvragen) OPNH Haven Den Oever Luyt Tocardo +antwoorden

16 maart 2018 2018/31

Vervolgvragen Renovatie Haven Den Oever en dokbedrijf Luyt en antwoorden

vragen nr. 31-2018 vragen vervolg Leever OPNH Renovatie haven Den Oever en dokbedrijf Luyt en antwoorden

13 februari 2018 2018/8
30 januari 2018 2017/102

bereikbaarheid haven Den Oever in relatie tot het Visjagersgaatje

vragen nr. 102-2017 Leever OPNH bereikbaarheid haven Den Oever en Visjagersgaatje en antwoorden

16 januari 2018 2017/111
12 januari 2018 2018/8
13 december 2017 2017/111
16 november 2017 2017/102
17 juli 2017 2017/66
15 mei 2017 2017/49

Plaatsing subsidies buiten uitvoeringsregeling in begroting

download hier vraag en antwoord

11 mei 2017 2017/48

Controle subsidies bouwplan Den Burg Texel

download hier vraag en antwoord

05 april 2017 2017/32

Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

download vraag en antwoord

lees meer

15 februari 2017 2017/17

Subsidies m.b.t. bouwplan seniorenwoningen Den Burg Texel

download hier de vragen en antwoorden

12 december 2016 2016/147

Onverwachte grote bodemdaling Friese deel Waddenzee

download hier de schriftelijke vragen en antwoorden

07 december 2016 2016/142

Komst accufabriek Tesla-auto naar Noord-Holland Noord?

download hier de schriftelijke vragen en antwoorden

26 juli 2016 2016/93
01 maart 2016 2016/28

Eerste Begrotingswijziging 2016: subsidies buiten uitvoeringsregeling

Wieringerwerf, 1 maart 2016

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Onderwerp: Eerste Begrotingswijziging 2016: subsidies buiten uitvoeringsregeling

Geacht College,

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale... lees meer

29 januari 2016 2016/14

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over ongeval Zaanse Den Uylbrug

download vragen 2016-14 Leever (ONH) over rapport ongeval Zaanse Den Uylbrug en antwoorden

21 januari 2016 2016/10
19 januari 2016 2016/7

Provincie en de gemeentelijke overbewinkeling

... lees meer
26 oktober 2015 2015/107

Ondertekening KWK-convenant door de provincie en Hollands Kroon

26-10-2015  KWK: een Kwalitatief Woningbouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland Het is de bedoeling dat op 28 oktober 2015 het KWK-convenant tussen de provincie en Hollands Kroon wordt getekend door de gedeputeerde mw. J. Geldhof en wethouder dhr. T.J.M. Groot.
De inhoud... lees meer

22 april 2015 2015/8

Metaalverontreinigingen in het zeewater door windmolens

28-02-2015 Uit een Duits onderzoek blijkt dat de stalenconstructies, waarop de windmolens in zee zijn gemonteerd, aanzienlijke metaalverontreinigingen veroorzaken in het Duitse deel van de Noord- en Oostzee. Reden voor de Ouderenpartij NH hierover schriftelijke vragen te stellen.... lees meer

windmolen in water
29 januari 2015 2015/7

Connexxion wint omstreden ov-concessie

NRC 21-01-2015
Connexxion wint concessie in Noord-Holland, maar volgens concurrent Syntus heeft de provincie onjuist gehandeld. Vervoersbedrijf Connexxion behoudt het recht om de komende tien jaar het busvervoer te verzorgen in de regio Haarlem-IJmond. Connexxion won de aanbesteding... lees meer

12 november 2014 2014/97

Ernstige verkeersoverlast door Campina in Lutjebroek

Al jarenlang hebben de omwonenden van Campina Cheese & Butter te maken met verkeersonveiligheid en verkeersoverlast, die het gevolg zijn van de aan- en afvoer met zware vrachtwagens van grondstoffen en eindproducten van de vestiging van Campina. Reden voor de Ouderenpartij NH en SP gezamenlijk... lees meer

21 oktober 2014 2014/95

Zoutwinning onder de Waddenzee

Op 17 september 2014 is in de raad van de gemeente Texel een motie aangenomen tegen het besluit van staatssecretaris Dijksma om zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. De Ouderenpartij NH vindt, dat Noord-Holland als belangrijke Waddenprovincie geen zout moeten gaan winnen onder de Waddenzee... lees meer

30 september 2014 2014/90

Enorme bedrijfsschade voor het Plantasol door aanleg N201

In bijgaand artikel “Noodkreet van ondernemer” (Haarlems Dagblad, 30 aug. jl.) lezen we dat door de aanleg van de N201 het bedrijf Plantasol enorme bedrijfsschade heeft opgelopen. Door die aanleg is het bedrijf vrijwel onvindbaar geworden voor de klant. Vanuit de provincie is er tot nu toe niets... lees meer

01 juli 2014 2014/59

GS wil de leeftijdskorting voor het OV voor de 65-plusser met een klein pensioen afschaffen

De Ouderenpartij NH is daar fel op tegen en heeft er schriftelijk vragen over gesteld.
lees vraag en antwoord

12 augustus 2014 2017/71

Netwerkbeheerder Liander betaalt tegen de afspraak in ver boven de Balkenendenorm

Uit het jaarbericht 2013 blijkt dat Liander in bezit van de overheid (o.a. Noord-Holland) 34 mensen (veel) te veel betaald. Voor veel burgers, financieel in moeilijke omstandigheden, schrijnend en onacceptabel, reden voor schriftelijke vragen.
lees meer

03 juni 2014 2014/56

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) over het Nee tegen caravanstalling.

lees vraag en antwoord

13 mei 2014 2014/49

Vervolgvragen van de heer J.H. Leever (ONH) inzake Noordvleugelprovincie

Vervolgvragen van de heer J.H. Leever (ONH) inzake Noordvleugelprovincie en i.v.m. de notitie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).
lees vraag en antwoord

09 april 2014 2014/31

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake Noordvleugelprovincie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake Noordvleugelprovincie en i.v.m. de notitie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)

lees vraag en antwoord

04 maart 2014 2014/12

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH)

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake motorcross terrein NC10 Hollands Kroon.
lees vraag en antwoord

18 februari 2014 2014/10

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake visafslag Den Oever en dijkverhoging.

lees vraag en antwoord

28 januari 2014 2014/5

Rijksbezuinigingen OV en vertegenwoordigende democratie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake rijksbezuinigingen OV en vertegenwoordigende democratie.
lees vraag en antwoord

26 november 2013 2013/89

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake openbaar vervoer en CO2-uitstoot.

lees vraag en antwoord

15 oktober 2013 2013/73

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake HOV Velsen.

lees vraag en antwoord

09 juli 2013 2013/52

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek.

lees vraag en antwoord

18 juni 2013 2013/49

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake vragen Kaderbrief 2014.

lees vraag en antwoord

14 mei 2013 2013/39

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake participatie fonds duurzame economie NH.

lees vraag en antwoord

07 mei 2013 2013/34

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

lees vraag en antwoord

09 april 2013 2013/26

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake extra investeringsimpuls met Nuon geld.

lees vraag en antwoord

02 april 2013 2013/21

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake de draagvleugelboot Amsterdam IJmuiden.

lees vraag en antwoord

12 maart 2013 2013/6

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) inzake zorgeconomie innovatie domotica.

lees vraag en antwoord

12 maart 2013 2013/25

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake beleid en bezuiniging.

lees vraag en antwoord

14 januari 2013 2013/98

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake concessiegebied Haarlem/IJmond.

lees vraag en antwoord

13 november 2012 2012/54

Vragen inzake begroting 2013 van de heer J.H. Leever (ONH).

lees vraag en antwoord

06 november 2012 2012/53

Onderwerp: vragen van de heer J.H. Leever (ONH) e.a. over de megastalproblematiek.

lees vraag en antwoord

11 september 2012 2012/42

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) over de Regionale Sociale Agenda (RSA).

lees vraag en antwoord

26 juni 2012 2012/25

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand.

lees vraag en antwoord