Datum Nummer Onderwerp
12 november 2014 2014/97

Ernstige verkeersoverlast door Campina in Lutjebroek

Al jarenlang hebben de omwonenden van Campina Cheese & Butter te maken met verkeersonveiligheid en verkeersoverlast, die het gevolg zijn van de aan- en afvoer met zware vrachtwagens van grondstoffen en eindproducten van de vestiging van Campina. Reden voor de Ouderenpartij NH en SP gezamenlijk... lees meer

21 oktober 2014 2014/95

Zoutwinning onder de Waddenzee

Op 17 september 2014 is in de raad van de gemeente Texel een motie aangenomen tegen het besluit van staatssecretaris Dijksma om zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. De Ouderenpartij NH vindt, dat Noord-Holland als belangrijke Waddenprovincie geen zout moeten gaan winnen onder de Waddenzee... lees meer

30 september 2014 2014/90

Enorme bedrijfsschade voor het Plantasol door aanleg N201

In bijgaand artikel “Noodkreet van ondernemer” (Haarlems Dagblad, 30 aug. jl.) lezen we dat door de aanleg van de N201 het bedrijf Plantasol enorme bedrijfsschade heeft opgelopen. Door die aanleg is het bedrijf vrijwel onvindbaar geworden voor de klant. Vanuit de provincie is er tot nu toe niets... lees meer

01 juli 2014 2014/59

GS wil de leeftijdskorting voor het OV voor de 65-plusser met een klein pensioen afschaffen

De Ouderenpartij NH is daar fel op tegen en heeft er schriftelijk vragen over gesteld.
lees vraag en antwoord

12 augustus 2014 2017/71

Netwerkbeheerder Liander betaalt tegen de afspraak in ver boven de Balkenendenorm

Uit het jaarbericht 2013 blijkt dat Liander in bezit van de overheid (o.a. Noord-Holland) 34 mensen (veel) te veel betaald. Voor veel burgers, financieel in moeilijke omstandigheden, schrijnend en onacceptabel, reden voor schriftelijke vragen.
lees meer

03 juni 2014 2014/56

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) over het Nee tegen caravanstalling.

lees vraag en antwoord

13 mei 2014 2014/49

Vervolgvragen van de heer J.H. Leever (ONH) inzake Noordvleugelprovincie

Vervolgvragen van de heer J.H. Leever (ONH) inzake Noordvleugelprovincie en i.v.m. de notitie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).
lees vraag en antwoord

09 april 2014 2014/31

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake Noordvleugelprovincie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake Noordvleugelprovincie en i.v.m. de notitie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)

lees vraag en antwoord

04 maart 2014 2014/12

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH)

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake motorcross terrein NC10 Hollands Kroon.
lees vraag en antwoord

18 februari 2014 2014/10

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake visafslag Den Oever en dijkverhoging.

lees vraag en antwoord

28 januari 2014 2014/5

Rijksbezuinigingen OV en vertegenwoordigende democratie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake rijksbezuinigingen OV en vertegenwoordigende democratie.
lees vraag en antwoord