Datum Nummer Onderwerp
12 december 2016 2016/147

Onverwachte grote bodemdaling Friese deel Waddenzee

download hier de schriftelijke vragen en antwoorden

07 december 2016 2016/142

Komst accufabriek Tesla-auto naar Noord-Holland Noord?

download hier de schriftelijke vragen en antwoorden

26 juli 2016 2016/93
01 maart 2016 2016/28

Eerste Begrotingswijziging 2016: subsidies buiten uitvoeringsregeling

Wieringerwerf, 1 maart 2016

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Onderwerp: Eerste Begrotingswijziging 2016: subsidies buiten uitvoeringsregeling

Geacht College,

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale... lees meer

29 januari 2016 2016/14

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over ongeval Zaanse Den Uylbrug

download vragen 2016-14 Leever (ONH) over rapport ongeval Zaanse Den Uylbrug en antwoorden

21 januari 2016 2016/10
19 januari 2016 2016/7

Provincie en de gemeentelijke overbewinkeling

... lees meer