Speerpunten 2019-2023

Ouderenpartij NH:    Speerpunten

 • Besturen met hart voor senioren
 • Gratis OV-bus in de daluren voor mindervermogende 65+ers en mindervaliden
 • Stimuleren en faciliteren van buurtbussen
 • Alleen nog windmolens erbij op grote industrieterreinen en op zee
 • Meer cultuur, recreatie en toerisme
 • Behoud van beschermd erfgoed – monumenten
 • Leven in een sociale en veilige samenleving
 • Ontzorgen van mantelzorgers o.a. door respijthuizen
 • Een integere en betrouwbare overheid
 • Stimuleren duurzaam ondernemen
 • Steun Science College Amsterdam
 • Minder geluidshinder en fijnstof
 • Hoogfrequent spoor in heel Noord-Holland
 • Aanleg bredere en veiligere fietspaden
 • Zelfstandig wonen zolang dit kan en verantwoord is
 • Onderzoek naar nieuwe vormen van wonen en zorgen samen
 • Bouwen aan de randen van kleine kernen om de leefbaarheid in stand te houden