Actualiteiten
 


U bevindt zich hier op de oude website van de Ouderenpartij NH/VSP

 

vol historische materiaal vanaf 2003 tot 2011
18-01-2011
 Acht jaar lang hebben we gewerkt met de naam Ouderenpartij NH/VSP. In de praktijk, bijv. in de media, werd toch veel de naam Ouderenpartij NH gebruikt. Ook verbaal is het gebruik van de naam Ouderenpartij NH makkelijker. Om meerdere redenen hebben we daarom besloten m.i.v. deze verkiezingen te werken met de naam:

                                             Ouderenpartij Noord-Holland   afgekort   Ouderenpartij NH

De oude naam Ouderenpartij NH/VSP was een samenvoeging van Ouderenpartij Noord-Holland afgekort Ouderenpartij NH en de Verenigde Senioren Partij afgekort VSP.
Verder is het nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2011- 2015 gereed, lees meer


06-12-2010            Kandidatenlijst Provinciale Verkiezingen 2 maart 2011 vastgesteld
                          

De lijsttrekker
 

 

 


Tijdens d
e ledenvergadering van de Ouderenpartij Noord-Holland op 6 december 2010 is de kandidatenlijst voor de  Provinciale Verkiezingen van 2 maart 2011 vastgesteld. De huidige zeer bekende fractievoorzitter Piet Bruijstens treedt na jaar 16 jaar Statenlid te zijn geweest terug. De vergadering heeft als nieuwe lijsttrekker Jeff Leever gekozen. Hij is zestig jaar en woonachtig in Wieringerwerf.

Als beroepsmilitair bij het Korps Mariniers en later als sportdocent gespecialiseerd in revalidatie met gehandicapten is de overgang naar het zelfstandig ondernemerschap in 1980 gemaakt. Hoewel sport en gezondheid jarenlang richtinggevend zijn geweest als ondernemer, zijn de activiteiten meer en meer verschoven in de richting van het uitgeversvak.

Daarnaast heeft Jeff Leever ruime bestuurlijke ervaring opgedaan bij diverse organisaties zoals de Industriegroep Wieringen, Kamer van Koophandel Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en laatstelijk in de programmaraad van RTV Noord-Holland.
Voor de volledige kandidatenlijst 
lees meer

08-11-2010
                                              Algemene Beschouwingen Begroting 2011
Natuurlijk stonden bij deze Algemene Beschouwingen de bezuinigingen centraal. Een provinciale overheid die zelf een begrotingstekort creŽert om daarmee de bezuinigingen te funderen is zeer kwalijk bezig. En dan tegen de burger zeggen we kunnen niet anders, het komt door de bezuinigingen van de Rijksoverheid, is gewoon de burger een rad voor ogen draaien. De Ouderenpartij NH/VSP vindt dit moreel verwerpelijk, dit is niet-integer bestuur.


27-09-2010                                               De Zomernota 2010
De eerste Zomernota is uit en vervangt daarmee de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. Met deze Zomernota zou PS beter in staat zijn de realisatie van de producten in de Begroting, indien nodig, bij te sturen. Echter er blijkt nu, dat in deze Zomernota niets over de voortgang in de realisatie van de producten te vinden is. Dan is ook bijsturen, als belangrijkste functie van deze nota, niet mogelijk.

28-05-2010                                               De Kaderbrief 2011
Een groot aantal bezuinigingen (Ä 52 mln structureel) worden voorgesteld. GS wil vele subsidierelaties met organisaties afbreken, een groot aantal begrotingsposten op velerlei terrein verlagen of geheel schrappen en het takenprofiel van de provincie ombuigen in de richting van het model Lodders.
Jarenlang zo niet tientallen jaren heeft de provincie en de politieke partijen zich met het werk van die organisaties geprofileerd. Al die tijd vertegenwoordigden die organisaties voor een groot deel het gezicht van de provincie op het terrein van welzijn, zorg, natuur, landschap en milieu.
Wat is dat voor een College, die de band met die organisaties zo ineens wil doorsnijden. Misschien is het beter om van amputeren en dood laten bloeden te spreken.
Wat is dat voor een overheid die zich zo ineens losmaakt of kan losmaken van essentiŽle onderdelen van haar eigen politieke handelen?


22-05-2010  Op deze zaterdag kopte de Volkskrant over het Wieringerrandmeer met:

Ambtenaren waarschuwen gedeputeerden voor megaverlies van 100 miljoen
Hooijmaijers drukte deals door

Juiste in die periode (eind 2007) hebben wij vragen gesteld over de risico's van het Wieringerrandmeer.
Antwoord GS: niets aan de hand , de business case is sluitend.

Wij voelen ons beduveld door GS,  
lees meer
Direct hebben wij over deze zaak schriftelijke vragen gesteld  lees meer

17-05-2010  Na maandenlange voorbereiding stond deze maandag eindelijk de structuurvisie Noord-Holland 2040 op de agenda van de  Provinciale Staten. De structuurvisie geeft aan hoe Noord-Holland zich in de toekomst gaat ontwikkelen.
Onze fractievoorzitter Piet Bruijstens hamerde op het belang om tijdig leefbaarheidsmaatregelen te nemen in verband met de vergrijzing van de Noord-Hollandse bevolking.
 ďHierdoor ontstaat een toenemende vraag naar kleinere woningen en appartementen. Indien hierin wordt voorzien, komen er tegelijkertijd aantrekkelijke grotere woningen vrij voor gezinnen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.Ē
Voor zijn gehele bijdrage aan de discussie over de structuurvisie Noord-Holland 2040   lees meer